ดูวิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเอง หรือถอนเงินเราชนะสามารถทำได้ไหม 2567/2024

วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองทำได้หรือไม่ ติดตามรายละเอียโครงการเราชนะ 2567

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รัฐบาลมีนโยบายออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายอย่าง อย่างโครงการเราชนะเองก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้เราชนะไม่ได้เป็นแอพเราชนะ เพราะรัฐบาลใช้วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองผ่านกระเป๋าตังค์กรุงไทยให้กับผู้ได้รับสิทธิแต่ละคนผ่านช่องทางแอพเป๋าตัง โดยต้องนำเงินจากเราชนะไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการของประชาชนด้วยเลย

เราชนะสามารถกดเป็นเงินสดได้ไหม

สำหรับใครที่ต้องการวิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองนั้นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโครงการเราชนะประกันสังคมนั้นเป็นเสมือนการที่เราได้รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะได้วงเงินตามแต่ที่รัฐจ่ายให้ และเอาเงินเราชนะออกมาใช้กับร้านค้าที่มีแอพถุงเงินเพื่อรับการชำระนั้นเอง ซึ่งถือเป็นวิธีเดียวที่สามารถโอนเงินออกจากเราชนะได้ เพราะร้านค้าที่รับเงินก็จะได้เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่จะสามารถใช้วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์เพื่อเบิกถอนเป็นเงินสดได้ หรือถ้าจะให้พูดอย่างง่าย ๆ เลยก็คือผู้ที่ใช้สิทธิแอพเป๋าตังและได้เงินจาก ทะเบียนเราชนะจะไม่สามารถโอนเงินจากเราชนะเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิเองได้ แต่ร้านค้าที่ได้รับเงินจากเราชนะที่ลูกค้าจ่ายผ่านเป๋าตัง โดยรับโอนเงินผ่านช่องทางแอพถุงเงินจะสามารถใช้วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองได้เพื่อนำเงินสดที่ได้รับมาใช้ได้นั้นเอง

ด้วยลักษณะวิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองนี้เอง ทำให้มีรัฐฯ ออกมาจำกัดว่าไม่ใช้ผู้ที่ได้รับสิทธิจากเราชนะหรือโครงการใดก็ตามไม่อนุญาติให้แลกเงินสดหรือให้โอนเงินจากเราชนะเข้าบัญชีร้านค้าเฉย ๆ ได้นั้นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความต้องการเงินสดมาใช้จ่ายมากกว่า จึงทำให้หาช่องทางแลกเงินกันร้านค้ากันมากขึ้นแม้ว่าจะทำไม่ได้ก็ตาม 

วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีตัวเองโดยตรงจึงไม่สามารถทำได้ เพราะเราไม่สามารถเอาเงินเราชนะออกมาใช้หรือถอนเงินเราชนะมาได้โดยตรง นอกจากจะผิดกฎหมายเหมือนการยืมเงินด่วนได้จริงประเภทนอกระบบแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกัน สำหรับเราชนะใช้ได้ถึงวันไหน ก็จะขึ้นอยู่กับรอบการใช้จ่าย เช่น เงินที่ประชาชนจะได้รับเดือน พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 2,000 บาท ก็จะใช้ได้ถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 64 หากเกินกำหนดไปแล้วก็จะไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในแอพเป๋าตังได้แต่อย่างใด