ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยออนไลน์ 2024

เงินเดือน

12,000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

อายุของผู้กู้

20-60 ปี


บัตรกดเงินสด กรุงไทยKTC PROUD” บัตรเดียวเอาอยู่ เช็ดคุณสมบัติด่วน กดสมัครได้เลยทางออนไลน์ 2567

สำหรับใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องการเงิน กำลังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะค่าบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ไม่ว่าจะค่าฉุกเฉินอะไรก็ตาม ตัวเลือกที่ดีที่สุดนั้นก็คือเราทุกคนควรมีเงินฉุกเฉินไว้เผื่อสำรองนามฉุกเฉิน และสำหรับอีกทางเลือกเผื่อเป็นกรณีฉุกเฉิน นั้นก็คือการมีบัตรกดเงินสด กรุงไทยไว้สักใบ เผื่อช่วยชีวิตได้ยามคับขันนั้นเอง 

การสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1 การที่จะทำบัตรกรุงไทยสักใบ อย่างแรกเลยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบรบูรณ์ขึ้นไป เพราะถือเป็นวัยที่บรรลุนิภาวะ สามารถรับผิดชอบเอกสารทางธุรกรรมได้ด้วยตนเองได้นั้นเอง 

2 รายได้ผู้สมัครบัตรกดเงินสด กรุงไทยKTC PROUD” จะแบ่งตามกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้

 • กรณีอาชีพพนักงานผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำงานมาแล้วในระยะเวลาที่ไม่ต่ำกว่า 4 เดือน โดยผู้สมัครบัตรกรุงไทยจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีกลุ่มอาชีพเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย เจ้าของธุรกิจทั่วไป ที่ประกอบกิจการส่วนตัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถสมัครบัตรกดเงินสด กรุงไทยได้เช่นกัน โดยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 

3 ผู้ที่ต้องการทำบัตรกดเงินสด กรุงไทยKTC PROUD” จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเท่านั้น 

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด กรุงไทยKTC PROUD”

กรณีอาชีพพนักงานผู้ที่มีรายได้ประจำสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย  เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

 1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะต้องมีเอกสารสำเนาข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน 
 4. เอกสารสำเนาด้านการเงิน โดยจะต้องประกอบไปด้วย สำเนาเอกสารใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือของสถานบันการเงินใดแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนย้อนหลัง
 5. เอกสารสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ทำสินเชื่อเอง ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

กรณีอาชีพอิสระหรือประกอบกิจการส่วนตัวสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย  เช่น อาชีพรับจ้างอิสระ อาชีพธรุกิจส่วนตัว ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย เป็นต้น

 1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีเป็นธรุกิจส่วนตัว จะต้องมีเอกสารสำเนาสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นด้วยเช่นกัน 
 4. เอกสารสำเนาด้านการเงินของผู้สมัครเอง โดนยสามารถเป็นสำเนาบัญชีธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือนย้อนหลัง
 5. เอกสารสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ทำสินเชื่อเอง ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

จะเห็นว่าว่าการสทำบัตรกดเงินสด กรุงไทยKTC PROUD” ค่อนข้างให้อาชีพที่ค่อนข้างกว้าง ฉะนั้นหากต้องการบัตรกดเงินสดดีดีสักใบ ทางเลือกจากธนาคารกรุงไทยก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัคร LINE bk วันนี้รับบริการยืมเงินผ่านไลน์ bk

เงินเดือน

7,000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

1,000-800,000 บาท

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ยืมเงินดีแทค 50-100 บาท ตรวจสอบวิธีกดเบอร์ฉุกเฉินใจดี

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่กำหนด

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

สมัคร dolfin money (ดอลฟินมันนี่) พร้อมดูวิธีกู้เงิน

เงินเดือน

7,500 บาทขึ้นไป

วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อายุของผู้กู้

21-70 ปี