โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ หากไม่ใช่เจ้าของรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม 2567

เรื่องต้องรู้..โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ จะเลือกจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ที่ไหนดี 2567

เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์กันมากมาย ซึ่งคนที่จะต้องการจัดไฟแนนนซ์ก็มีเหตุผลในหลายประการไม่ว่าจะต้องการเงินสด เงินก้อนไปหมุนเวียนใช้จ่ายพร้อมกับตรวจบูโรออนไลน์ไปด้วย หรือต้องการรีไฟแนนซ์ให้การผ่อนชำระถูกลงนั้นเอง สำหรับคนที่ต้องการทราบว่าต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับบริษัทสินเชื่อเป็นหลักว่ามีเงื่อนไขอย่างไร 

ปกติจะรอการเอารถเข้าไฟแนนซ์ที่ไหนดีเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องรอให้รถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ เพราะหากคุณถือครองเป็นเจ้าของเองโดยมีการครอบครองรถมอเตอร์ไซด์มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไปก็สามารถนํารถเข้าไฟแนนซ์ได้เลย หรือบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องรอว่าโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ เพราะเมื่อมีการตกลงโอนรถมอเตอร์ไซค์ก็จะสามารถนํารถเข้าไฟแนนซ์ได้เลยก็มีเช่นกัน 

ทั้งนี้หากรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้ โดยรถมอเตอร์ไซด์ที่บริษัทรับทำเอกสารจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์จะอนุมัติสำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี และหากกรณีที่คุณไม่ใช่เจ้าของรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม ก็จะดำเนินการไม่ได้ เพราะเล่มทะเบียนรถไม่ใช่ชื่อของคุณ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของจะต้องให้การมอบอำนาจหรือยินยอมจึงจะทำจัดไฟแนนซ์ได้นั้นเอง

สำหรับการจัดไฟแนนซ์ ไม่ใช่แค่เรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้เท่านั้น แต่ต้องดูเรื่องเอกสารจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน โดยจะต้องมีเอกสารหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่

  • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว เพื่อแสดงถึงตัวตนผู้กู้ เช่น เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
  • เอกสารแสดงรายได้ของบุคคล เพื่อเป็นการการันตีรายได้เพื่อทำสินเชื่อกับบริษัท เช่น เอกสารสลิปเงินเดือน Statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลังไป 6 เดือน เอกสารแสดงการเสียภาษี หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองทะเบียนการค้า เป็นต้น
  • เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อเป็นการใช้หลักทรัพย์มาขอทำสินเชื่อกู้เงินนั้นเอง ในทีนี้ก็คือการนำหลักประกันเป็นเอกสารถือครองรถมอเตอร์ไซด์มายื่นประกันไว้นั้นเอง เช่น สำเนาเล่มทะเบียนรถมอเตอไซด์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือชั้น 2 เป็นต้น 

หากคุณต้องการจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซด์ จึงควรสอบถามเงื่อนไขกับบริษัทชั้นนำที่ให้สินเชื่อเบื้องต้นก่อนว่า โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ ว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลย หรือต้องรออีกกี่เดือน ซึ่งปกติผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ 2024 ก็ 3 เดือนแล้วแต่บริษัทนอกจากนี้ยังจะต้องดูว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเรื่องเอกสารอีกบ้าง เราสามารถถือเล่มทะเบียนรถไว้เองได้หรือไม่ เป็นต้น